Untitled 1

 

Una dent de lleó by Maria Dolors Oliu

Translated into English by Brian Oliu

 

 

Clinc e cançó?

Un element per la ment

damunt de paper blanc 

           més o menys matisat

en forma de passar punts 

           quedant la basta fluixa 

           i el gris arrenglerat.

No té un color per a ulls de nina

ni formes grans 

           amb missatges pensats.

Però potser t’agradarà saber

que tu no hi ets passiu.

Tots dos plegats elaborem la imatge.

Faig un treball I et brindo 

           el treballar

abans que el contemplar.

Tot queda a duo.  El solo no existeix,

vol dir la mort o 

           potser un son sense somni.

Ring or song?

An element in the mind

on white paper 

           is more or less qualified

as passing points

           leaving us enough slack to 

           escort in the gray.

It has a color for doll eyes

large 

           with messages designed.

But maybe you would like to know

you’re not passive.

 

Together, we will produce the image.

And I will give you a job: some work

you have seen before.

Everything is a duet. The solo does not exist: 

instead, it means death or worse--

           sleep without dreams.